Cart รายการสินค้า (0)

พระขุนแผนพรายพุ่มพวงดวงจันทร์ รุ่น ผึ้งพารวย

พระขุนแผนพรายพุ่มพวงดวงจันทร์ รุ่น ผึ้งพารวย

ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวง วัดทับกระดาน จ.สุพรรณบุรีพระขุนแผนพรายพุ่มพวงดวงจันทร์ วัดทับกระดาน จ.สุพรรณบุรี มวลสารอาถรรพ์หนึ่งเดียวแห่งสยาม

พระขุนแผนพรายแม่พุ่มพวง ที่สุดของพระขุนแผนมวลสารพิเศษหนึ่งเดียวแห่งเมืองสยาม คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาล เหตุที่มาเป็นพระขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงนี้เนื่องด้วยที่ทางน้องสาวแท้ๆของคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ว่าพี่มาบอกว่าอยากสร้างบุญ ให้นำมวลสารพิเศษที่คุณแม่ท่านเป็นผู้เก็บไว้นั้นนำออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ดีกว่าจะเก็บอยู่เสียเฉยๆมิได้ประโยชน์อะไร เมื่อครั้นตื่นขึ้นจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับคุณแม่ถึงสิ่งที่ฝัน จึงได้นำมวลสารพิเศษนี้มาผสมรวมเป็นมวลสารหลักของพระขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญที่ชำรุด และบูรณะสิ่งที่ชำรุดอื่นๆต่อไป 


พระขุนแผนพรายแม่พุ่มพวง มีรายการวัตถุมงคลดังนี้


ก. ชุดกรรมการพิเศษ ฝังตะกรุดทองคำ 3 ดอก 3 โค๊ด 

    ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนื้อพิเศษ สร้าง 59 องค์ (จองเต็ม)

    ขุนแผนพิมพ์เล็ก เนื้อพิเศษ สร้าง 59 องค์ (จองเต็ม)

1. ชุดนำฤกษ์เนื้อมหาโภคทรัพย์ (โทรสอบถาม)

1.1  ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนื้อนำฤกษ์ ตะกรุดทอง 2 ดอก ฝังเม็ดโค๊ดทองคำ สร้าง 199 องค์ 

1.2  ขุนแผนพิมพ์เล็ก เนื้อนำฤกษ์ ตะกรุดทอง 2 ดอก ฝังเม็ดโค๊ดทองคำ สร้าง 199 องค์ 

(แถมลูกอมเนื้อนำฤกษ์ ฝังเม็ดโค๊ดพิเศษ) 

2. ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงพิมพ์ใหญ่ ตะกรุดทองคำ

2.1  ขุนแผนเนื้อมงกุฎพยัคฆ์ (ลายเสือ) สร้าง 499 องค์ บูชา 2,000 บาท

2.2  ขุนแผนเนื้อรัตนสยาม (ม่วง) สร้าง 499 องค์ บูชา 2,000 บาท 

2.3  ขุนแผนเนื้อเสน่ห์จันทร์ทอง (เหลือง) สร้าง 499 องค์ บูชา 2,000 บาท

2.4  ขุนแผนเนื้อเพชรนารายณ์ (น้ำเงิน) สร้าง 499 องค์ บูชา 2,000 บาท

2.5  ขุนแผนเนื้อมรกตทรัพย์ศิริ (เขียว) สร้าง 499 องค์ บูชา 2,000 บาท


3. ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงพิมพ์เล็ก ตะกรุดทองคำ

3.1  ขุนแผนเนื้อมงกุฎพยัคฆ์ (ลายเสือ) สร้าง 499 องค์ บูชา 1,700 บาท

3.2  ขุนแผนเนื้อรัตนสยาม (ม่วง) สร้าง 499 องค์ บูชา 1,700 บาท

3.3  ขุนแผนเนื้อเสน่ห์จันทร์ทอง (เหลือง) สร้าง 499 องค์ บูชา 1,700 บาท

3.4  ขุนแผนเนื้อเพชรนารายณ์ (น้ำเงิน) สร้าง 499 องค์ บูชา 1,700 บาท

3.5  ขุนแผนเนื้อมรกตทรัพย์ศิริ (เขียว) สร้าง 499 องค์ บูชา 1,700 บาท


4. ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงพิมพ์ใหญ่ ตะกรุดเงิน

4.1  ขุนแผนเนื้อมงกุฎพยัคฆ์ (ลายเสือ) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 500 บาท

4.2  ขุนแผนเนื้อรัตนสยาม (ม่วง) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 500 บาท

4.3  ขุนแผนเนื้อเสน่ห์จันทร์ทอง (เหลือง) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 500 บาท

4.4  ขุนแผนเนื้อเพชรนารายณ์ (น้ำเงิน) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 500 บาท

4.5  ขุนแผนเนื้อมรกตทรัพย์ศิริ (เขียว) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 500 บาท


5. ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงพิมพ์เล็ก ตะกรุดเงิน

5.1  ขุนแผนเนื้อมงกุฎพยัคฆ์ (ลายเสือ) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 300 บาท

5.2  ขุนแผนเนื้อรัตนสยาม (ม่วง) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 300 บาท

5.3  ขุนแผนเนื้อเสน่ห์จันทร์ทอง (เหลือง) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 300 บาท

5.4  ขุนแผนเนื้อเพชรนารายณ์ (น้ำเงิน) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 300 บาท

5.5  ขุนแผนเนื้อมรกตทรัพย์ศิริ (เขียว) สร้าง 1,999 องค์ บูชา 300 บาท


6. ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงพิมพ์ใหญ่ ตะกรุดทองแดง

6.1  ขุนแผนเนื้อมงกุฎพยัคฆ์ (ลายเสือ) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 200 บาท

6.2  ขุนแผนเนื้อรัตนสยาม (ม่วง) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 200 บาท

6.3  ขุนแผนเนื้อเสน่ห์จันทร์ทอง (เหลือง) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 200 บาท

6.4  ขุนแผนเนื้อเพชรนารายณ์ (น้ำเงิน) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 200 บาท

6.5  ขุนแผนเนื้อมรกตทรัพย์ศิริ (เขียว) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 200 บาท


7. ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงพิมพ์เล็ก ตะกรุดทองแดง

7.1  ขุนแผนเนื้อมงกุฎพยัคฆ์ (ลายเสือ) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 100 บาท

7.2  ขุนแผนเนื้อรัตนสยาม (ม่วง) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 100 บาท

7.3  ขุนแผนเนื้อเสน่ห์จันทร์ทอง (เหลือง) สร้าง 3,999 องค์ ทำบุญ 100 บาท

7.4  ขุนแผนเนื้อเพชรนารายณ์ (น้ำเงิน) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 100 บาท

7.5  ขุนแผนเนื้อมรกตทรัพย์ศิริ (เขียว) สร้าง 3,999 องค์ บูชา 100 บาทศาลาการเปรียญวัดทับกระดาน จ.สุพรรณบุรี


ขุนแผนพรายพุ่มพวงดวงจันทร์

ช่างปั้นแม่พิมพ์หญิงท้องแก่ ถึงกับขนลุกขนชันเมื่อรู้ตัวว่า คุณพุ่มงพวงต้องการให้ตนปั้นพิมพ์ให้


มวลสารพิเศษที่จะนำมาผสมในพระขุนแผนผงพรายพุ่มพวงดวงจันทร์ ที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งมวลสารหนึ่งเดียวที่มีของสยามประเทศ

มวลสารพิเศษคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ ที่ประสงค์มอบเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในพุทธศาสนา


ศาลาคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

ศาลาของคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ที่ยังคงมีแฟนเพลงที่คิดถึงมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ


รูปปั้นคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ร่าชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาล ณ วัดทับกระดาน จ.สุพรรณบุรี

รูปปั้นคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่งที่อยู่ในใจแฟนเพลงตลอดกาล
ประวัติคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่งพอสังเขป

คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ แรกเริ่มก่อนเข้าวงการนักร้องลูกทุ่งนั้นมีชื่อจริงว่า รำพึง จิตรหาญ เกิดที่ บ้านหนองนกเขา ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จ.ชัยนาท มาโตที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ด้วยความที่สาวน้อยรำพึงเป็นคนที่หลงใหลในเสียงเพลงชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆ ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะอ่านหนังสือไม่ออก แต่เธอเป็นคนที่มีความจำดีเยี่ยม เริ่มหัดร้องเพลงและเข้าประกวดในงานต่างๆตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ตอนนั้นใช้ชื่อในการประกวดร้องเพลงว่า น้ำผึ้ง ณ ไร่อ้อย น้ำผึ้งสาวน้อยเสียงออดอ้อนร้องเพลงล่ารางวัลมามากมาย ตั้งแต่อำเภอศรีประจันต์ บางปลาม้า แล้วข้ามจังหวัดไปถึงอำเภอเสนา ผักไห่ มหาราช วิเศษชัยชาญ บ้านแพรก หนองโดน พระพุทธบาท สระบุรี และต่อมาอยู่กับวงดนตรีที่กรุงเทพฯ กับ ดวง อนุชา ตั้งแต่อายุประมาณ 10 ขวบ แต่ยังไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพก็กลับบ้านอำเภอสองพี่น้อง จนอายุได้ 15 ปี คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ บรมครูเพลงที่ถือว่่ายุคนั้นโด่งดังอย่างมากได้นำวงดนตรีมาเล่นที่วัดทับกระดาน นางสาวน้ำผึ้ง ณ ไร่อ้อยได้เข้าร่วมร้องเพลงและแสดงความสามารถจนคุณไวพนจ์ท่านเห็นความสามารถ เกิดความเมตตาจึงรับเป็นบุุตรบุญธรรมและพามาอยู่กรุงเทพด้วย เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นหางเครื่องและนักร้องพลาง ๆ ก่อนที่คุณไวพจน์ จะแต่งเพลงและอัดแผ่นเสียงชุดแรกให้ ชื่อเพลง แก้วรอพี่ เพลงแต่งแก้กับเพลง "แก้วจ๋า" โดยใช้ชื่อในการร้องเพลงว่า น้ำผึ้ง เมืองสุพรรณ ซึ่งจากการอยู่ในวงดนตรีไวพจน์ เพชรสุพรรณ ทำให้เธอสนิทสนมกับธีระพล แสนสุข ทำให้ต้องแยกออกจากวงดนตรีไวพจน์ เพชรสุพรรณ มาเริ่มงานกับครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือ ศรเพชร ศรสุพรรณ โดยทำงานเป็นทั้งหางเครื่องและนักร้องในวง และย้ายมาอยู่กับขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ดและหลังจากนั้นมาเรื่อยๆคุณพุ่มพวงก็มีผลงานการร้องเพลงและแสดงหนังให้แฟนๆเพลงได้ติดตามมาเรื่อยๆ เพลงที่ดังๆที่ใครหลายๆคนไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผู้ชื่นชอบหลงใหลในเพลงลูกทุ่งที่คุ่นหูกันอย่างดีก็จะมีเพลง นักร้องบ้านนอก แก้วรอพี่ ตั๊กแตนผูกโบว์ ดาวเรืองดาวโรย นัดพบหน้าอำเภอ และอีกมากมายที่คุณพุ่มพวงได้ขับร้องไว้เป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าและเป็นต้นแบบให้น้องๆคนรุ่นหลังได้เก็บไว้ฟังและเป็นแบบอย่างของราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาล


ติดต่อสอบถาม พระขุนแผนพรายพุ่มพวง รุ่น ผึ้งพารวย ได้ที่

ร้านมหานิยม ห้าง Big C สาขานวนคร ชั้น 1 โทร 087-671-9894 Line : benzmahaniyom

ร้านเฮงเฮงเฮงพระเครื่อง สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ห้างพันทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น3

โทร 099-142-4695 และ 099-546-1564 Line : newbuddha 


Tags : ขุนแผน พุ่มพวง ดวงจันทร์

view