Cart รายการสินค้า (0)

กุมารคเณศมหาวีโร เทพผู้ประทานความสำเร็จ

กุมารคเณศมหาวีโร เทพผู้ประทานความสำเร็จกุมารคเณศมหาวีโร

เทพผู้ประธานความสำเร็จบรรดาลโชคบรรดาลความสุขให้แก่ผู้ศรัทธา


เครื่องรางกุมารทองต่างๆในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นที่นิยมจากผู้มีจิตศรัทธาในการบูชาอยู่มากมาย แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความนับถือและบูชาไม่แพ้กันนั่นคือ พระพิฆเนศ ตามความเชื่อโบราณนั้นพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าผู้ประทานความสำเร็จแก่ผู้บูชาท่านไม่ว่าใครก็ตามที่ได้บูชาขอพรต่อองค์พระพิฆเนศก็จะพบแต่ความสุขทำสิ่งใดก็จักประสบผลสำเร็จ พระพิฆเนศนั้นเดิมทีมีปลายปางค์ด้วยกันในที่นี้จะขอกล่าวถึงในอริยบถของพระพิฆเนศอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ กุมารคเณศ


กุมารทอง คเณศมหาวีโร


กุมารคเณศ คำนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าใด กุมารคเณศนี้เป็นพระพิฆคเณศในอริยาบถที่ท่านยังทรงเป็นเยาว์ยังคงมีความน่ารักซุกซนตามประสาแบบเด็กๆคล้ายๆกับ กุมารทอง แต่อำนาจพุทธคุณนั้นเฉกเช่นเดียวกับพระพิฆคเณศ ผู้ใดที่มีไว้บูชาผู้นั้นจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ประกอบธุรกิจทำมาค้าขายร่ำรวย ประกอบสัมมาชีพเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทำกิจสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ศรัทธาของทุกคน ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ประกิบสัมมาชีพแขนงต่างๆนั้นส่วนหากมีกุมารคเณศหรือพระพิฆเณศไว้บูชาก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตน แต่ทั้งนี้หลักการบูชานั้นปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กุมารคเณศเพียงอย่างเดียว แต่หากผู้บูชาตั้งมั่นในความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ บารมีแห่งอค์กุมารคเณศย่อมส่งผลให้ผู้ที่บูชานั้นสมปรารถนาทุกประการแน่นอน


กุมารทอง คเณศมหาวีโร


กุมารคเณศมหาวีโร ปลุกเสกและอัญเชิญสายญาณองค์พระพิฆคเณศโดย พระอาจารย์อำนาจมหาวีโร เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโร อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พระอาจารย์อำนาจท่านได้ทำพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพยาดาและองค์พระพิฆคเณศเพื่อขออนุญาติทำการปลุกเสกและอัญเชิญสายญาณบารมีลงมาสถิตในกุมารคเณศนี้มวลสารที่นำมาจัดสร้างกุมารคเณศในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นมวลสารมหามงคลมหาโภคทรัพย์ที่พระอาจารย์อำนาจมหาวีโร ท่านได้เก็บรวบรวมไว้จากการที่ท่านได้รับกิจนิมนต์จากญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธานิมต์ท่านไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ทำพิธีบวงสรวง พลีมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์จาก ดินเทวสถาน ผงกระเบื้องดินอุโบสถทั้ง 8 ทิศ มีพุทธคุณหนุนดวงเสริมอำนาจบารมี เสริมวาสนาชะตาให้มีแต่ขึ้นไม่มีลง ช่วยคุ้มครองป้องกันขจัดภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้ง ผงว่านทางมหาเสน่ห์เมตตาอีก 108 ชนิด เพื่อเป็นเสน่ห์เมตตาแก่ผู้พบเห็นเข้าหาผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาไปที่ใดย่อมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเสมอ ผงคชสารพันปี ผงไม้เทพทาโร ผงไม้ตะเคียน ไม้มะยม ผงกาฝากรัก อีกทั้งปลุกเสกอัญเชิญสายญาณบารมีองค์พระพิฆคเณศบรรจุจนบังเกิดมหาจุติกุมารคเณศเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธานำไปบูชาขอได้ทุกสรรพสิ่งวิธีบูชากุมารคเณศมหาวีโร ให้สัมฤทธิ์ผล มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 


  • ชำระร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะอธิษฐานขอพร หรือสวดพระคาถาบูชา
  • ให้บูชากุมารคเณศด้วย ดอกไม้ เท่าที่จะหาได้
  • ตั้งเครื่องเซ่นบูชากุมารคเณศด้วยอาหารมังสวิรัติและของหวาน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่พอจะจัดหาได้
  • เจิมที่หน้าผากของกุมารคเณศด้วยน้ำหอมหรือแป้ง แล้วจึงอธิษฐานขอพรดั่งที่ปรารถนาคาถาบูชากุมารคเณศ 


โอมศรีฆะเณยะ นะมะ วะระกะตุกัน เตวะมหากายะ โกติสู

ระยะ สะปัปปะผับ อธิคะนัม กุลุเมเต วะสะระวะทา ระเยขุท


และยังมีคาถาบูชาตามกำลังวันที่ตนเองเกิด สำหรับนักเรียนนักศึกษาสามารถบูชาขอพรต่อกุมารคเณศเพื่อให้การเรียนนั้นประสบความสำเร็จ นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้า บูชาช่วยให้ค้าขายดีร่ำรวย ผู้ประกอบสัมมาชีพต่างๆบูชาขอพรให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในสายงานอาชีพของตนเอง แต่ขอให้ยึดมั่นและศรัทธาต่อองค์กุมารคเณศ ขยันตั้งใจประกอบสัมมาชีพและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย และหมั่นบูชาขอพรกุมารคเณศอยู่สมำ่เสมอจึงจะประสบความสำเร็จทุกสรรพสิ่งกุมารทอง

เช่ากุมารทอง


Tags : กุมารทอง

view