Cart รายการสินค้า (0)

วิธีทำบุญให้กุมารทอง เลี้ยงกุมารทองในแบบที่ถูกต้อง

วิธีทำบุญให้กุมารทอง เลี้ยงกุมารทองในแบบที่ถูกต้อง

กุมารทอง ในมุมของคนที่ชอบเลี้ยงกุมารทอง ก็คงจะมีวิธีเลี้ยงกุมารทองที่แตกต่างกันไป เรียกได้ว่าเทคนิคใครเทคนิคมัน แต่ในส่วนของการทำบุญให้กุมารทองนั้นหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือบางท่านก็คงจะมีวิธีที่ทำบุญให้กับกุมารทองแล้ว แต่ที่จะมาแนะนำนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการทำบุญที่ง่ายที่สุด และเป็นวิธีที่สามารถทำได้บ่อยๆและไม่มีข้อยุ่งยากอะไรเลย ซึ่งจากการที่ได้แนะนำให้ท่านที่ได้มาเช่าบูชากุมารทองของทางร้านไปได้ลองนำไปทำไปปฏิบัติกันดู ทุกคนจะบอกตรงกันเลยว่า วิธีที่แนะนำมานั้นเป็นวิธีที่ทำง่ายมากและทำได้บ่อย และยังรู้สึกว่าทั้งตัวเราเองและกุมารทองก็ได้รับอานิสงจากการสร้างบุญนี้ ทางร้านมหานิยมพระเครื่อง ขอแนะนำวิธีการทำบุญให้กับกุมารทองดังนี้

1. กรวดน้ำ วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ง่ายที่สุดแล้ว โดยอยากจะขอแนะนำให้ทำในช่วงเช้า ชำระล้างร่างกายให้สะอาด ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส เตรียมน้ำสะอาดใว้ประมาณซักแก้วหนึ่งก็พอ และกล่าวคำกรวดน้ำดังนี้ "อิทังเม ญาตินังโหตุ สุขิตาโหตุ ยาตะโย ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศุลในการกรวดน้ำครั้งนี้ให้กับ คุณบิดา คุณมารดา ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูและช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกท่าน ตัวข้าพเจ้าเอง และกุมารทอง กุมารี พรายทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บูชาอยู่นี้ ขอบุญกุศลนี้จงส่งถึงดลบรรดาลให้......" สาเหตุที่จะต้องกล่าวถึงคุณบิดามารดาก่อนนั้น เพราะอันดับแรกที่ทุกๆท่านพึงจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอนั่นคือพระคุณของคุณบิดามารดา ผู้ใดที่ทำหน้าที่ของลูกได้ครบถ้วนดูแลคุณบิดามารดาเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง ผู้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรที่กตัญญู จะทำสิ่งใดก็เจริญรุ่งเรือง จะไปที่ใดทางใดก็ย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย เทวดาท่านจะคอยคุ้มครองรักษา และต่อมาคือผู้มีพระคุณ บุคคลใดที่รู้จักบุญคุณคนที่เคยได้ช่วยเหลืออุมถัมภ์ค้ำชู และตอบแทนพระคุณนั้นเช่น ได้เคยเลี้ยงดูมา ได้เคยช่วยในครั้งที่ตกยากลำบาก บุคคลเหล่านี้จะทำสิ่งใดก็เจริญ ไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้น ราบรื่นไปเสียทุกอย่าง ถึงจะลำบากบ้างแต่ก็จะสามารถผ่านไปได้โดยเร็วพลัน ต่อมาคือให้ตนเอง การอุทิศบุญกุศลนี้ท่านต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำให้กับกุมารทองหรือพรายท่านก็อุทิศให้แต่สิ่งเหล่านั้นเสียหมด ซึ่งจากที่ได้ดูมาตามเว็บต่างๆนั้นเป็นวิธีการแนะนำที่ผิด เพราะหากตัวท่านไม่ทำไม่สร้างบุญให้ตนเองเลย บุญเก่าที่มีอยู่มันก็จะหมดไปเรื่อยๆ แต่กลับไปสร้างไปทำบุญให้แต่กุมารทองให้พรายซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีส่วนหนึ่ง แต่ทั้งหมดนั้น จะต้องมีบุญทั้งตัวของท่านและของตัวกุมารทองมาเกื้อหนุนกันเวลาบนบานขอสิ่งใดตัวบุญกุศลทั้งของตัวเราเองก็จะเป็นแรงสิ่งให้สามารถเอาชนะอุปสรรค สิ่งไม่ดี ให้ผ่านไปได้โดยง่าย พบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามา ส่วนกุมารทองเองก็จะมีบารมีมาก สามารถช่วยเหลือผู้บูชาได้มากเช่นกัน ซึ่งตรงนี้ให้อุทิศถึงกุมารทองหรือพรายต่างๆเป็นอันดับสุดท้ายได้ครับ

2. การให้ทาน ขึ้นชื่อว่าการให้ทานนั้นคงไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าสิ่งที่จะให้นั้นจะต้องเป็นสิ่งใด หลักการให้ทานง่่ายๆนั่นคือให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และที่สำคัญคือสิ่งที่ให้ไปนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้รับ เช่น การให้ทานแก่คนที่กำลังลำบาก ข้าวปลาอาหารต่างๆให้กับผู้ที่อดอยากยากไร้ ให้ทานกับสัตว์ต่างๆ และทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถือเป็นที่สุดแล้วของการให้นั่นคือการให้ธรรมะ ยิ่งถ้าเป็นคนชั่วที่ไม่รู้จักเกรงกลัวบาปด้วยแล้ว ถ้าสามารถให้เขาเหล่านั้นกลับตัวเป็นคนดีได้ อานิสงผลบุญนี้ยิ่งมาก โดยทุกๆครั้งที่ให้ทานไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งจิตที่เป็นกุศล และให้ด้วยความจริงใจ จึงจะได้รับแรงกุศลนั้นมาก และทานอีกแบบหนึ่งที่ควรจะให้กันให้มากในสังคมเมืองใหญ่เช่นนี้ที่แสนจะวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดี นั่นคือ "การให้อภัย" ซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นใดในสังคมเมืองใหญ่แบบนี้ ปัจจุบันอาจจะหาได้ยากแล้ว คงจะมีเพียงธรรมะในใจของแต่ละคนเท่านั้นที่จะสามารถปลูกฝังให้คนเรามีเมตตา มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อกันได้ และรู้จักให้อภัยกันเมื่อเวลาที่ผิดพลาด

3. การนั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก พึงระลึงให้มีสติอยู่เสมอ เป็นวิธีการสร้างบุญกุศล บารมีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้โรคสมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี ผู้ใดที่เจริญสมาธีภาวนาอยู่เป็นประจำ ผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่มากด้วยปัญญา จิตใจสงบเยือกเย็น ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จโดยง่าย ดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบ เป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพราะความตายนั้นอยู่กับเราทุกขณะ หากไม่มีสติแล้วนั้นผลเสียย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม วิธีการนั้่งสมาธิก็ นั่งขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นั่งให้ผ่อนคลายที่สุด สูดหายใจเข้า ภาวนาคำว่า พุทธ ผ่อนลมหายใจออก ภาวนาคำว่า โธ ซึ่งตัวภาวนานี้จะเป็นตัวยึดให้สติสมาธิจดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งนี้ เมื่อสมาธินิ่งสงบแล้ว จะแผ่เมตตาให้กับตนเอง และแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยก็จะดีมากๆเลย 

วิธีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีการทำบุญให้กุมารทอง และตนเองได้ง่ายมากๆ ท่านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างบุญกับคุณบิดามารดา บุคคลอื่นก็ได้ ซึ่งหลักของการสร้างบุญนั้นมิใช่อยู่ที่ปัจจัยเงินทองข้าวของเป็นตัวกำหนด แต่สิ่งที่เป็นตัวสำคัญแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของตัวท่านเอง ต่อให้ไม่ได้ทำวิธีใดที่กล่าวมาเลย เพียงแค่เป็นคนคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้ว ทำบุญไม่จำเป็นจะต้องดั้นด้นไปถึงที่วัดก็ได้ครับ ปฏิบัติตามวิธีที่แนะนำมานี้ก็ได้บุญเหมือนกัน และยังถือว่าสะดวกเข้ากับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่านๆอีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการรับคำปรึกษาเรื่องต่างๆจากทีมงานร้านมหานิยมพระเครื่องโดยตลอดมา ซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้รับไปนั้น เราเน้นแต่ข้อมูลที่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เดือดร้อนตนเอง และที่สำคัญเป็นวิธีที่ใครๆก็ทำได้ พิสูจน์ได้ตามหลักเหตุและผล ไม่ใช่วิธีที่คนเราสมัยนี้ปรุงแต่งกันขึ้นมาเสียจนวุ่นวายยุ่งเหยิงกันไปหมด 
เช่ากุมารทอง เครื่องรางมหาเสน่ห์วิธีการชำระเงินติดต่อสอบถาม เช่าบูชากุมารทอง เครื่องรางมหาเสน่ห์


Tags : วิธีทำบุญให้กุมารทอง

view